Vrienden
Wij danken onderstaande vrienden voor het steunen van Parkinson Café Midden Brabant. Bent u tevreden over het Parkinson Café en vindt u dat dit initiatief onverminderd door moet gaan, dan kunt u ons Parkinson Café geldelijk ondersteunen. IBAN Rekeningnummer: IBAN NL 92 RABO 0177097701 T.n.v. Stichting Parkinson Café Midden Brabant. Waarvoor onze hartelijke dank. Klik op het logo om door te gaan naar de website van de sponsor