Café Nieuws
Ontmoeting, zorg en aandacht voor elkaar zijn belangrijke waarden binnen het Parkinson Café MiddenBrabant.
Meldingen van bijzondere, feestelijke of verdrietige gebeurtenissen  zijn welkom bij het bestuur. Op gepaste wijze zal daaraan aandacht worden besteed.
U kunt bijzondere gebeurtenissen doorgeven via e-mail info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl
Schriftelijk kan natuurlijk ook  op adres:  Jan van de louw   
                                                                 Toversebeek 14
                                                                 5032CT   Tilburg

Nieuws bericht