Café Nieuws

Ontmoeting, zorg en aandacht voor elkaar zijn belangrijke waarden binnen het Parkinson Cafe Middenbrabant.
Meldingen va bijzondere, feestelijke of verdrietige gebeurtenissen zijn welkom bij het bestuur.
Op gepaste wijze zal daaraan aandacht worden besteed.

U kunt bijzondere gebeurtenissen door via de e-mail:  info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl
Schriftelijk kan natuurlijk ook op adres:

Geert Maes
Grondster 19
5052 WP Goirle