Bijeenkomsten
De verschijnselen die zo kenmerkend zijn voor de ziekte van Parkinson zijn traagheid, bewegingsarmoede, stijfheid en trillen. Geen twee mensen met de ziekte van Parkinson zijn qua ziekteverschijnselen identiek.

Welke klachten zich voordoen, de ernst en het moment van ontstaan tijdens de ziekte, zijn dan ook van patiënt tot patiënt verschillend. De een heeft meer last van de motoriek, zoals moeite met bewegen en trillen. De ander heeft meer last van stemmingswisselingen of moeite met dubbeltaken en aandacht.

Bij de ziekte van Parkinson moet worden gezocht naar de juiste behandeling. De behandeling bestaat uit medicatie en aanvullende therapieën, zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Bij een te lage dosering medicatie zal er te weinig effect zijn op de klachten, terwijl een te hoge dosering zorgt voor bijwerkingen.
Het is belangrijk om een goede balans te vinden hierin.

Grofweg is de ziekte van Parkinson te verdelen in drie fasen, de begin-, tussen- en gevorderde fase. Dit betekent dat met het voortschrijden van de ziekte de balans steeds moeilijker te vinden is.

Er is meer medicatie nodig om de klachten te bestrijden, maar bijwerkingen treden daarbij eerder op. Dit kan een moment zijn dat de geavanceerde behandelingen in beeld komen.

De geavanceerde behandelingen zijn:
1. Apomorfine
2. Duodopa
3. Diepe hersenstimuatie (DBS)
4. Gamma Knife behandeling bij tremoren

Op deze middag krijgt u informatie over de geavanceerde behandelingen door ervaringen van mensen die behandeld worden met een geavanceerde behandeling.

Nieuws bericht