Bijeenkomsten
Prof. dr. Sebastiaan Overeem, arts-somnoloog.
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, Heeze.
Technische Universiteit Eindhoven.  

Een goede slaap is essentieel voor ons functioneren, al merken we dat vaak pas wanneer de slaap verstoord raakt en leidt tot problemen overdag. Slaapproblemen komen in meer of mindere mate voor bij maar liefst 70 tot 90% van de mensen met de ziekte van Parkinson.
Het betreft een breed ‘palet’ aan mogelijke slaapstoornissen, bijvoorbeeld problemen met in- en / of doorslapen, moeite met omdraaien in bed, het daadwerkelijk ‘uitoefenen’ van dromen , en ongewild in slaap vallen overdag. 

Vaak komen ook meerdere slaapstoornissen tegelijkertijd voor. Voor een goede behandeling is het daarom allereerst van belang om heel precies vast te stellen welke slaapstoornissen aanwezig zijn. Soms kan de neuroloog of Parkinsonverpleegkundige dit al inschatten.
Soms is uitgebreider slaaponderzoek nodig, eventueel in een gespecialiseerd slaapcentrum. Behandeling van slaapstoornissen bij Parkinson is niet eenvoudig, maar ná een goede diagnose wel vaak mogelijk.
Het is al bijna een traditie; ook dit jaar in december, op de laatste bijeenkomst van het jaar verzorgen we voor al onze gasten een heerlijke kerstlunch.
Een lunch, waarbij ieder, behalve van het heerlijke eten en drinken, ook kan genieten van de sfeer, en natuurlijk van elkaar.
Woensdag 18 december van 12.00u- 15.00 u 
(let op: dus niet de vierde woensdag)
Zaal open om 11.30 uur


We zorgen voor een zacht achtergrond muziekje.
Wij vragen u een financiële bijdrage van € 7,50. Per Persoon.

Deze keer is het wel verplicht om U aan te melden. i.v.m het bestellen van het aantal kerstlunches.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 12 december.
Aanmelden kan op de volgende manieren:
Per Mail op : info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl of

Per post aan : J.v.d.Louw Toversebeek 14 5032 CT Tilburg

Als U zich hebt aangemeld en U kan door omstandigheden toch niet aanwezig zijn dan graag afmelden vóór donderdag 12 December.

Na betaling is Uw inschrijving definitief en krijgt U een bevestiging toegestuurd.
U kunt het bedrag overmaken op:
IBAN Rekeningnummer: NL 92 RABO 0177097701
T.n.v. Stichting Parkinson Café Midden Brabant.
Vermeld wel Uw naam, adres en het aantal personen

Nieuws bericht