Bijeenkomsten
Dagelijks worden wij, mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners / mantelzorgers, geconfronteerd met de gevolgen van deze vervelende ziekte met zijn vele gezichten.
Om er maar enige te vernoemen: stijfheid van de spieren, ‘bevriezen”, slapeloosheid, initiatief nemen en nog vele andere verschijningsvormen. 

Vanmiddag gaan we samen met Chris Dielissen en Jan van de Louw onder leiding van de heer Hans Michgelsen (van PMA Kaatsheuvel, ook gevestigd in Loon op Zand) kijken wat ons bezighoud en wat ons beperkt in de dagelijkse gang van zaken.

En, misschien nog wel belangrijker, hoe proberen Jan en Chris hier mee om te gaan.  Hoe proberen ze de dagelijkse beperkingen zo beperkt mogelijk van invloed te laten zijn op hun kwaliteit van leven. Hoe lukt het ze om de gevolgen van de ziekte van Parkinson geen greep te laten krijgen op hun dagelijkse leven.  Geen wetenschappelijk onderbouwde presentatie, maar voor de vuist weg delen Chris en Jan hun ervaringen met de bezoekers aan deze middag onder leiding van de heer Hans Michgelsen. 

En niet minder van belang, ook uw ervaringen zijn van belang en indien gewenst kunt u deze ook delen in de groep.  Op deze manier kunnen we elkaar een dienst bewijzen en van elkaar leren.
De werkgroep wenst u en uw mantelzorger een leerzame middag.

Vandaag hebben we voor het eerst in de ruim 6 jaar dat we bestaan geen bijeenkomst !!!
De reden is dat er deze Woensdag geen zaal voor ons beschikbaar is bij De Druiventros. Het management van  de Druiventros heeft ons laten weten dat er 22 en 23 Oktober een groot bedrijfsbijeenkomst is waar wel 500 gasten verwacht worden, en ze dus alle beschikbare ruimte daar voor nodig hebben.
Hier hebben wij natuurlijk alle begrip voor.

We zouden wel een week eerder of later een bijeenkomst kunnen organiseren. Maar daar we voor Oktober nog steeds geen spreker bereid hadden gevonden om een lezing te verzorgen, leek ons dit de beste oplossing.

Hopelijk bent u als vaste gast van het Parkinsoncafé niet al te teleurgesteld.

Onze excuses voor dit ongemak en hopelijk zal het in de toekomst niet meer gebeuren.

Vanzelfsprekend bent u in November weer van harte welkom in het Parkinsoncafé Midden Brabant. 
Het bestuur en de werkgroep van Parkinsoncafé Midden Brabant

Prof. dr. Sebastiaan Overeem, arts-somnoloog.
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, Heeze.
Technische Universiteit Eindhoven.  

Een goede slaap is essentieel voor ons functioneren, al merken we dat vaak pas wanneer de slaap verstoord raakt en leidt tot problemen overdag. Slaapproblemen komen in meer of mindere mate voor bij maar liefst 70 tot 90% van de mensen met de ziekte van Parkinson.
Het betreft een breed ‘palet’ aan mogelijke slaapstoornissen, bijvoorbeeld problemen met in- en / of doorslapen, moeite met omdraaien in bed, het daadwerkelijk ‘uitoefenen’ van dromen , en ongewild in slaap vallen overdag. 

Vaak komen ook meerdere slaapstoornissen tegelijkertijd voor. Voor een goede behandeling is het daarom allereerst van belang om heel precies vast te stellen welke slaapstoornissen aanwezig zijn. Soms kan de neuroloog of Parkinsonverpleegkundige dit al inschatten.
Soms is uitgebreider slaaponderzoek nodig, eventueel in een gespecialiseerd slaapcentrum. Behandeling van slaapstoornissen bij Parkinson is niet eenvoudig, maar ná een goede diagnose wel vaak mogelijk.
Het is al bijna een traditie; ook dit jaar in december, op de laatste bijeenkomst van het jaar verzorgen we voor al onze gasten een heerlijke kerstlunch.
Een lunch, waarbij ieder, behalve van het heerlijke eten en drinken, ook kan genieten van de sfeer, en natuurlijk van elkaar.
Woensdag 18 december van 12.00u- 15.00 u 
(let op: dus niet de vierde woensdag)
Zaal open om 11.30 uur


We zorgen voor een zacht achtergrond muziekje.
Wij vragen u een financiële bijdrage van € 7,50. Per Persoon.

Deze keer is het wel verplicht om U aan te melden. i.v.m het bestellen van het aantal kerstlunches.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 12 december.
Aanmelden kan op de volgende manieren:
Per Mail op : info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl of

Per post aan : J.v.d.Louw Toversebeek 14 5032 CT Tilburg

Als U zich hebt aangemeld en U kan door omstandigheden toch niet aanwezig zijn dan graag afmelden vóór donderdag 12 December.

Na betaling is Uw inschrijving definitief en krijgt U een bevestiging toegestuurd.
U kunt het bedrag overmaken op:
IBAN Rekeningnummer: NL 92 RABO 0177097701
T.n.v. Stichting Parkinson Café Midden Brabant.
Vermeld wel Uw naam, adres en het aantal personen

Nieuws bericht