Bijeenkomsten
LEZING RONDOM HET LEVENSTESTAMENT “

Wie geeft u het vertrouwen?”

We leven allemaal steeds langer en zijn in de laatste fase van ons leven niet altijd meer in staat om weloverwogen belangrijke beslissingen te nemen. Daarnaast vraagt de overheid van ons langer zelfstandig te blijven. Niet verwonderlijk dat het levenstestament op dit moment enorm in de belangstelling staat.

Een levenstestament, wat was dat ook alweer?
Een gewoon testament biedt géén oplossingen voor de situatie waarin u nog wel in leven bent, maar door mentale of lichamelijke beperkingen niet meer voor u zelf kunt zorgen. Het levenstestament biedt wél uitkomst! Een levenstestament is dan ook een testament dat werkt tijdens leven, waarin u vastlegt wat er dient te gebeuren als uzelf niet meer tot handelen in staat bent? Wie regelt dán alles naar uw wensen? Wie kunt u machtigen? Wat zijn uw wensen? Wat kunt u in een levenstestament vastleggen en wat juist niet? Wie is er bij gebaat dat u een levenstestament afsluit? Wat zijn de voor- en nadelen van een levenstestament?

Praktische antwoorden op al uw vragen
Tijdens deze informeren notarissen Antoine van Grinsven en Ivar Franken van DGF Notarissen te Kaatsheuvel u graag én volledig over het levenstestament aan de hand van verschillende praktijksituaties. Tijdens en na afloop van deze lezing is er vanzelfsprekend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.
Kortom, een lezing die u niet mag missen!
Vandaag gaan we weer eens iets ontspannens doen en dus gaan we op bezoek bij het Gilde Sint Ambrosius in Loon op Zand.

We beginnen op de normale tijd dus 14.00 uur. Het Adres is Klokkenlaan 50 in Loon op Zand.

Tijdens een kopje koffie met wat lekkers erbij zal een van de leden ons vertellen wat het Sint Ambrosius Gilde zoal doet en wat het betekend om lid te zijn.
Daarna gaan we de aanwezigen in twee groepen verdelen, een groep gaat Handboog schieten en de andere Jeu de boulen.
Halverwege de middag wisselen de groepen, zo kan een ieder als die dat wil aan beide activiteiten deelnemen.

Voor deze middag is het wel verplicht aanmelden dat kan uiterlijk tot vrijdag 23 Augustus.
Buiten de eigen consumpties zijn er aan deze middag geen kosten verbonden. Maar een vrijwillige donatie is natuurlijk altijd welkom!
Dagelijks worden wij, mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners / mantelzorgers, geconfronteerd met de gevolgen van deze vervelende ziekte met zijn vele gezichten.
Om er maar enige te vernoemen: stijfheid van de spieren, ‘bevriezen”, slapeloosheid, initiatief nemen en nog vele andere verschijningsvormen. 

Vanmiddag gaan we samen met Chris Dielissen en Jan van de Louw onder leiding van de heer Hans Michgelsen (van PMA Kaatsheuvel, ook gevestigd in Loon op Zand) kijken wat ons bezighoud en wat ons beperkt in de dagelijkse gang van zaken.

En, misschien nog wel belangrijker, hoe proberen Jan en Chris hier mee om te gaan.  Hoe proberen ze de dagelijkse beperkingen zo beperkt mogelijk van invloed te laten zijn op hun kwaliteit van leven. Hoe lukt het ze om de gevolgen van de ziekte van Parkinson geen greep te laten krijgen op hun dagelijkse leven.  Geen wetenschappelijk onderbouwde presentatie, maar voor de vuist weg delen Chris en Jan hun ervaringen met de bezoekers aan deze middag onder leiding van de heer Hans Michgelsen. 

En niet minder van belang, ook uw ervaringen zijn van belang en indien gewenst kunt u deze ook delen in de groep.  Op deze manier kunnen we elkaar een dienst bewijzen en van elkaar leren.
De werkgroep wenst u en uw mantelzorger een leerzame middag.

Vandaag hebben we voor het eerst in de ruim 6 jaar dat we bestaan geen bijeenkomst !!!
De reden is dat er deze Woensdag geen zaal voor ons beschikbaar is bij De Druiventros. Het management van  de Druiventros heeft ons laten weten dat er 22 en 23 Oktober een groot bedrijfsbijeenkomst is waar wel 500 gasten verwacht worden, en ze dus alle beschikbare ruimte daar voor nodig hebben.
Hier hebben wij natuurlijk alle begrip voor.

We zouden wel een week eerder of later een bijeenkomst kunnen organiseren. Maar daar we voor Oktober nog steeds geen spreker bereid hadden gevonden om een lezing te verzorgen, leek ons dit de beste oplossing.

Hopelijk bent u als vaste gast van het Parkinsoncafé niet al te teleurgesteld.

Onze excuses voor dit ongemak en hopelijk zal het in de toekomst niet meer gebeuren.

Vanzelfsprekend bent u in November weer van harte welkom in het Parkinsoncafé Midden Brabant. 
Het bestuur en de werkgroep van Parkinsoncafé Midden Brabant

Prof. dr. Sebastiaan Overeem, arts-somnoloog.
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, Heeze.
Technische Universiteit Eindhoven.  

Een goede slaap is essentieel voor ons functioneren, al merken we dat vaak pas wanneer de slaap verstoord raakt en leidt tot problemen overdag. Slaapproblemen komen in meer of mindere mate voor bij maar liefst 70 tot 90% van de mensen met de ziekte van Parkinson.
Het betreft een breed ‘palet’ aan mogelijke slaapstoornissen, bijvoorbeeld problemen met in- en / of doorslapen, moeite met omdraaien in bed, het daadwerkelijk ‘uitoefenen’ van dromen , en ongewild in slaap vallen overdag. 

Vaak komen ook meerdere slaapstoornissen tegelijkertijd voor. Voor een goede behandeling is het daarom allereerst van belang om heel precies vast te stellen welke slaapstoornissen aanwezig zijn. Soms kan de neuroloog of Parkinsonverpleegkundige dit al inschatten.
Soms is uitgebreider slaaponderzoek nodig, eventueel in een gespecialiseerd slaapcentrum. Behandeling van slaapstoornissen bij Parkinson is niet eenvoudig, maar ná een goede diagnose wel vaak mogelijk.