ANBI

 


ANBI-INFORMATIE 

Naam 
Stichting Parkinsoncafé Midden Brabant
KvK - nummer 
56703333
UBO-opgave Referentienummer: 56703333-2-210908-O00

Contactgegevens 
Geert Maes
Email: info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl
Info: www.parkinsoncafemiddenbrabant.nl 

Bestuur
Hans Coehorst Voorzitter
Geert Maes Secretaris
Andre van den Boer-> Penningmeester

Teamsamenstelling 
Cockie Maas
Pieter Maas
Hans Coehorst
Maria Janssen
Frans Janssen
Jeanne Maes
Geert Maes

Doelstelling
Stichting Parkinsoncafé Midden Brabant  heeft als doel een maandelijks terugkerende ontmoetingsplek te zijn voor mensen met de ziekte Parkinson, hun partners, maar ook familie, mantelzorgers en andere belangstellenden.
Daarbij gaat het om informatie over allerlei aspecten met betrekking tot de ziekte, ook lotgenotencontact is hierbij een zeer belangrijk gegeven. Dit alles gecombineerd met ontspanning in een informele sfeer. 

Bijeenkomsten
Elke 4de woensdagmiddag van de maand, steeds van 14.00 uur tot 16.00 uur, is Parkinsoncafé Midden Brabant uw gastheer in locatie Hotel de Druiventros, Bosscheweg 11, 5056 PP Berkel Enschot

Geplande Activiteiten 2023

Januari Nieuwjaars bijeenkomst met loterij en kaartjes voor wedstrijd Willem 2
Februari Ergotherapie
Maart Switch 2 Moven
April Viering 10 jarig bestaand Parkinsoncafe Midden Brabant
Mei Parkinson op maat
Juni Zomeractiviteit Wandeling op rolstoelvrienndelijk pad Oisterwijk (met gids)
Juli  
Augustus  
September   
Oktober  
November  
December  


Fondswerving 
De opbrengsten van allerlei acties, donaties en collectes worden aangewend om de onkosten te bestrijden. Tevens worden particulieren en bedrijven benaderd om middelen aan Parkinsoncafé Midden Brabant te doneren.

Beheer van de financiën 
De middelen welke niet direct nodig zijn om de activiteiten te organiseren worden uitgezet op een spaarrekening bij de Rabobank, welke gekoppeld is aan de rekening-courant. 

Besteding van de financiën 
De geldmiddelen van Parkinsoncafé Midden Brabant zijn in hoofdzaak bestemd voor het organiseren van de bijeenkomsten op de woensdagmiddagen. De middelen welke aan het eind van het jaar niet besteed zijn zullen in de daarop volgende jaren voor bovengenoemde activiteiten worden ingezet.  

Beloningsbeleid 
De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden vergoed na overlegging van de betreffende bonnen/facturen. 

Financiële verantwoording

 
  Inkomsten Uitgaven Jaarresultaat Spaarrekening Rekning courant
Jaarinkomen 2013 7642,65 -3828,58 4360,07 4000,00 360,07
Jaarinkomen 2014 7611,72 -6011,91 1599,81 5526,01 433,87
Jaarinkomen 2015 9384,37 -6855,58 2528,79 7064,11 488,61
Jaarinkomen 2016 8727,07 -5243,97 3473,10 10000,48 930,67
Jaarinkomen 2017 11289,40 -8501,29 2788,11 10000,01 3724,28
Jaarinkomen 2018 11741,05 -12821,07 1080,02 10003,24 2654,26
Jaarinkomen 2019

6797,16

-6115,43

681,73

10004,04 3335,99
Jaarinkomen 2020

8933,42

-2534, 69

6398,73

10005,04 9733,73
Jaarinkomen 2021

5046, 83

-3035,71

2011,12

18006,04 3744,85
Jaarinkomen 2022

8243, 80

-6079,03

2164,77

22013,87 1877,12