ANBI


ANBI-INFORMATIE 

Naam 
Stichting Parkinsoncafé Midden Brabant
KvK - nummer 
56703333 

Contactgegevens 
Postadres: Jan van de Louw
Toversebeek 14
5032 CT Tilburg
Email: info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl
Info: www.parkinsoncafemiddenbrabant.nl 

Bestuur
Pieter Maas voorzitter
Geert Maas penningmeester
Jan van de Louw secretaris

Teamsamenstelling 
Chris Dielissen
Louise Dielissen
Maria Janssen
Frans Janssen
Cockie Maas
Jeanne Maes
Anita Matthijssen

Doelstelling
Stichting Parkinsoncafé Midden Brabant  heeft als doel een maandelijks terugkerende ontmoetingsplek te zijn voor mensen met de ziekte Parkinson, hun partners, maar ook familie, mantelzorgers en andere belangstellenden.
Daarbij gaat het om informatie over allerlei aspecten met betrekking tot de ziekte, ook lotgenotencontact is hierbij een zeer belangrijk gegeven. Dit alles gecombineerd met ontspanning in een informele sfeer. 

Bijeenkomsten
Elke 4de woensdagmiddag van de maand, steeds van 14.00 uur tot 16.00 uur, is Parkinsoncafé Midden Brabant uw gastheer in locatie De Financiën, Kasteellaan 29,  5175BC Loon op Zand.

Activiteiten 2017

Januari Nieuwjaarsreceptie 
Februari Smovey Ringen
Maart Informatie Familiedag
April Nieuwe Parkinson-verpleegkundigen
Mei Dance for Health
Juni Jeu de Boules toernooi
Juli De apotheker Nynke Troelstra
Augustus Midgetgolf toernooi
September  De uroloog- Herman van Rooyen
Oktober Genezen met de kracht van je gedachten-met Janneke Jussen
November Nordic Walking met Karin Verbeek
December  Kerstlunch

Geplande Activiteiten 2018
Januari Nieuwjaarsreceptie 
Februari Obstipatie met Don van den Heuvel
Maart Relatie partner/ mantelzorgen en Parkinson
April Eerste lustrumfeest
Mei Psychische hulp
Juni Jeu de Boules toernooi
Juli Wanneer is het Parkinson of Parkinsonisme
Augustus Midgetgolf toernooi
September  WMO
Oktober Creatief
November Cursus over "de laatste levensfase", door: Thessy en Ad van Poppel
December  Kerstlunch

Fondswerving 
De opbrengsten van allerlei acties, donaties en collectes worden aangewend om de onkosten te bestrijden. Tevens worden particulieren en bedrijven benaderd om middelen aan Parkinsoncafé Midden Brabant te doneren.

Beheer van de financiën 
De middelen welke niet direct nodig zijn om de activiteiten te organiseren worden uitgezet op een spaarrekening bij de Rabobank, welke gekoppeld is aan de rekening-courant. 

Besteding van de financiën 
De geldmiddelen van Parkinsoncafé Midden Brabant zijn in hoofdzaak bestemd voor het organiseren van de bijeenkomsten op de woensdagmiddagen. De middelen welke aan het eind van het jaar niet besteed zijn zullen in de daarop volgende jaren voor bovengenoemde activiteiten worden ingezet.  

Beloningsbeleid 
De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden vergoed na overlegging van de betreffende bonnen/facturen. 

Financiële verantwoording

 
  Inkomsten Uitgaven Jaarresultaat Spaarrekening Rekning courant
Jaarinkomen 2013 7642,65 -3828,58 4360,07 4000,00 360,07
Jaarinkomen 2014 7611,72 -6011,91 1599,81 5526,01 433,87
Jaarinkomen 2015 9384,37 -6855,58 2528,79 7064,11 488,61
Jaarinkomen 2016 8727,07 -5243,97 3473,10 10000,48 930,67
Jaarinkomen 2017 11289,40 -8501,29 2788,11 10000,01 3724,28
Jaarinkomen 2018 11741,05 -12821,07 1080,02 10003,24 2654,26